Protecția datelor

You are here:

Numele operatorului de date

HOMVER Kft. (denumită în continuare: Nova Phone) este o companie angajată în distribuția comercială și service-ul produselor Apple și Android și a accesoriilor acestora. Pe lângă magazinele sale, Nova Phone operează și un magazin online (https://novaphone.ro).

Numele companiei: HOMVER Trading and Service Limited Liability Company (abreviat: HOMVER Kft.)

Sediu: Ungaria, 6723 Szeged, Késmárki utca 9.

Număr de înregistrare a companiei: 06-09-022760

Cod fiscal: 25571336-2-06

Număr telefon: +36 30 208 2087

Adresă de e-mail: info@novaphone.ro

Site: https://novaphone.ro

Serviciu clienți: Ungaria, 6726 Szeged, Szőregi út 80.

Cu întrebări și comentarii despre gestionarea datelor, puteți contacta serviciul pentru clienți Nova Phone la adresa de e-mail info@novaphone.ro.

Prelucrarea datelor de către Nova Phone

În cele ce urmează, informăm clienții noștri despre datele prelucrate în legătură cu activitățile comerciale și de servicii ale Nova Phone (denumite în continuare: Servicii), sursa acestora, scopul, temeiul legal și durata prelucrării datelor, activitățile legate de prelucrarea datelor ale oricăror procesatori de date implicați în prelucrarea datelor și – în cazul transmiterii datelor cu caracter personal – baza legală a transferului de date și destinatarul. Informațiile includ, de asemenea, modul în care Nova Phone protejează aceste date și informații.

Nova Phone se angajează să se asigure că procesele sale de gestionare a datelor respectă prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, denumit în continuare: Regulament).

Pentru a înțelege termenii folosiți în această declarație informativă, vă rugăm să rețineți că, în baza Regulamentului:

„date cu caracter personal”: orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică poate fi identificată direct sau indirect, în special pe baza unui identificator, cum ar fi un nume, un număr, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai mulți factori legați de elementele fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau identitatea socială al persoanei fizice.

„gestionarea datelor”: orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau fișierelor de date într-o manieră automată sau neautomatizată, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, segmentarea, stocarea, transformarea sau modificarea, interogarea, înțelegerea, utilizarea, comunicarea , transmiterea, distribuția sau punerea la dispoziție înre-un alt mod, coordonarea sau conectarea, limitarea, ștergerea sau distrugerea.

„operator de date”: persoana fizică sau juridică (…) care determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în mod independent sau împreună cu alții.

Temei juridic posibil pentru gestionarea datelor

În baza Regulamentului, prelucrarea datelor cu caracter personal este legală dacă este îndeplinit cel puțin unul dintre următoarele temeiuri legale:

 • gestionarea datelor se bazează pe consimțământ,
 • gestionarea datelor este necesară pentru îndeplinirea și încheierea contractului,
 • gestionarea datelor este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale,
 • gestionarea datelor este necesară datorită unui interes vital (de exemplu, protecția vieții),
 • prelucrarea datelor este necesară pentru a pune în aplicare interesele legitime ale operatorului de date sau ale unui terț,
 • gestionarea datelor este în interes public sau este necesară pentru îndeplinirea sarcinii de autoritate publică a managerului de date (acest lucru nu este relevant în cazul Nova Phone).

În cazul în care gestionarea datelor se bazează pe consimțământ, Clientul are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor pe baza consimțământului anterior. Retragerea consimțământului ar trebui să fie posibilă în același mod simplu, ca și acordarea acestuia.

În cazul în care furnizarea datelor se bazează pe o obligație legală sau contractuală, posibila consecință a nefurnizării datelor este că Clientul nu poate utiliza serviciul acordat Nova Phone.

Nova Phone, în calitate de operator de date, nu verifică datele personale care îi sunt furnizate. Clientul este singurul responsabil pentru corectitudinea datelor furnizate.

Condiția pentru aplicarea temeiului juridic al interesului legitim este ca interesul legitim pe care operatorul de date dorește să-l protejeze să fie proporțional cu limitarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal. Pentru a stabili acest lucru, este necesar să se efectueze în prealabil testul de evaluare a intereselor. În timpul testului de evaluare a interesului, Nova Phone în calitate de operator de date:

 • identifică interesul dumneavoastră legitim în prelucrarea datelor cu caracter personal care face obiectul testului de evaluare,
 • stabilește interesele și drepturile persoanei vizate în legătură cu datele sale personale, care stau la baza testului de evaluare,
 • efectuează o investigație a intereselor legitime ale persoanei vizate și a intereselor legitime ale operatorului de date și, pe baza acesteia, stabilește dacă datele cu caracter personal pot fi prelucrate.

Prezentarea managementului datelor individuale (scop, temei legal, durata1, gama de date prelucrate)

Gestionarea datelor privind vizitatorii magazinului

Denumirea managementului datelor

Scopul gestionării datelor

Supraveghere prin cameră2

Protecția terenului privat, protecția proprietății, depistarea și

prevenirea actelor ilegale, protecția vieții și

integrității fizice a clienților și angajaților,

reclamații, investigarea obiecțiilor de calitate

 

Gestionarea datelor privind clienții magazinului

Denumirea gestionării datelor

Scopul gestionării datelor

Achizitie, comanda

Incheierea si indeplinirea contractului de vanzare

Facturare

Suport și certificarea unui eveniment economic (vânzarea produsului).

Ambalare, livrare

Îndeplinirea contractului de vânzare

(predarea produsului), în cazul comenzii pe webshop,

îndeplinirea contractelor încheiate la distanță

Gestionarea datelor referitoare la clienți prin intermediul site-ului web

Cumpărăturile într-un magazin online diferă de cumpărăturile într-un magazin fizic doar în ceea ce privește forma de gestionare a datelor în ceea ce privește opțiunea de cumpărare în rate și asigurare, precum și facturarea, ambalarea și livrarea.

Denumirea gestionării datelor

Scopul gestionării datelor

Temeiul juridic al gestionării datelor

Cumpărături în magazinul online6

Încheierea și executarea contractelor

încheiate la distanță

Îndeplinirea contractului conform

art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament

Exercitarea dreptului de

retragere/reziliere de 14 zile

Exercitarea dreptului

de retragere/denunțare prevăzut de lege

Obligația9 legală a operatorului

în temeiul articolului 6

alineatul (1) litera (c) din regulament.

Cazuri de gestionare a datelor privind activitatea de service

Temeiul juridic al activității de service poate fi divers:

 • Service în perioada de garanție a producătorului Apple – în acest caz Nova Phone își asumă un rol de intermediar în administrare,
 • afirmarea unei cereri de garanție pentru accesorii (pe baza legislației),
 • service obligatoriu in perioada de garantie (pe baza legislatiei),
 • reparații dincolo de perioada de garanție/garanție pe cheltuiala proprie a clientului (pe baza unui contract care este creat la comanda reparației),
 • repararea sau întreținerea pe cheltuiala proprie a clientului în afara sferei garanției și garanției (pe baza unui contract care este creat la comanda serviciului).

Compania de Service poate contacta Clientul în următorul mod:

 • Clientul aduce produsul defect la Nova Phone sau face o programare prin serviciul telefonic pentru clienți.

În toate cazurile, activitatea de service este aceeași prin faptul că Nova Phone preia o fișă de lucru la solicitarea Clientului și o înregistrează în sistemul său.

Dacă aceasta este justificată de remedierea erorii, pot fi necesare date de acces pentru dispozitiv, precum și copierea în siguranță a conținutului acestuia pe un dispozitiv nou.

 

Subcazuri de gestionare a datelor în timpul gestionării cererilor de garanție

Înregistrarea unui proces verbal de defețiune

Nova Phone înregistrează notificarea solicitării în raportul de acceptare a dispozitivului (foaia de lucru service).

Trimiterea notificărilor despre procesul de reparare

În mod implicit, Nova Phone trimite o notificare despre procesul de reparație o dată la numărul de telefon înregistrat pe foaia de lucru, despre reparația finalizată.

Gestionarea datelor de conectare și a parolelor

Dacă reparația necesită acces la sistemul de operare al dispozitivului, Nova Phone va cere proprietarului dispozitivului să facă acest lucru.

Returnarea unui dispozitiv

Nova Phone înregistrează reparația finalizată și returnarea dispozitivului pe foaia de lucru de service emisă, al cărei conținut de date este același cu foaia de lucru de service în ceea ce privește datele personale.

Gestionarea cererilor respinse

Dacă cererea este respinsă, Nova Phone va emite un raport de respingere și – dacă eroarea poate fi corectată contra cost – va întocmi o ofertă de preț. Conținutul de date al acestor documente cu privire la datele personale este același cu fișa de lucru a service-ului. Dacă oferta de preț este acceptată, contravaloarea va fi facturată așa cum este descris anterior.

Alte activități de service (reparații plătite, întreținere)

Sub-cazurile și documentele de gestionare a datelor sunt aceleași cu cele descrise în timpul gestionării cererilor de garanție.

Denumire gestionare date

Scopul gestionării datelor

Temeiul juridic al

gestionării datelor

Administrarea creanțelor de garanție,

de garanție în temeiul legislației

Îndeplinirea garanției și obligațiilor de

garanție

Obligația12 legală a

operatorului în temeiul articolului

6 alineatul (1) litera (c) din

regulament Consimțământul13

persoanei vizate în

temeiul

articolului 6 alineatul (1) litera (a)

din regulament

Alte activități de service

Solicitarea de reparații, întreținere

și alte activități de service.

Executarea  contractului conform

art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament

Gestionarea datelor privind serviciile de asistență pentru clienți și gestionarea reclamațiilor

Denumire gestionare date

Scopul gestionării datelor

Temeiul juridic al gestionării datelor

Cartea clienților, gestionarea datelor

privind protecția consumatorilor

Asigurarea dreptului de reclamație al

consumatorilor

Obligația14 legală al operatorului

în temeiul articolului 6 alineatul (1)

litera (c) din regulament

Gestionarea mesajelor

Gestionarea e-mailurilor clienților

și a mesajelor pe rețelele sociale.

Răspuns la solicitarea clientului

prin e-mail

și prin mesaje pe rețelele de socializare.

Temeiul legal pentru gestionarea

datelor este același cu temeiul

legal pentru gestionarea datelor

cu caracter personal din document

 

Cazuri speciale de prelucrare a datelor

Denumire gestionare date

Scopul gestionării datelor

Temeiul juridic al gestionării datelor

exercitarea pretentiilor

Recuperarea prin intermediul unei

proceduri judiciare a datoriilor și a altor creanțe

Interese legitime în temeiul

articolului 6 alineatul (1) litera (f)

din regulament, în cazul îndeplinirii

unei obligații contractuale în

temeiul articolului 6 alineatul (1) litera

(b) din regulament sau în cazul

unei creanțe necontractuale

(de exemplu, despăgubiri)

Administrarea datelor în sprijinul procesului de furnizare

Denumire gestionare date

Scopul gestionării datelor

Gestionarea datelor din documente și din e-mail

Păstrarea informațiilor și datelor prezentate în documente

pe suport de hârtie sau în format electronic, precum

și punerea la dispoziție pentru utilizare ulterioară.

Gestionarea datelor de contact, specificate în contracte

Menținerea relației contractuale

Gestionarea datelor privind vizitatorii site-ului web

Când vizitați site-ul nostru pentru prima dată, în partea de jos a ecranului va apărea o fereastră pop-up care vă va informa despre cookie-urile folosite de site-ul www.novaphone.ro. În fereastra pop-up, puteți determina cu care module cookie sunteți de acord.

Un cookie este un mic pachet de date pe care browserul îl trimite computerului la solicitarea unui site web (server web). În aceste cookie-uri, site-urile web stochează informații temporare, dar importante și memorabile pentru ei, cum ar fi setările dvs. personale, dar sunt folosite pentru a identifica utilizatorul, a monitoriza obiceiurile de navigare și a urmări dacă ați vizitat deja site-ul respectiv.

Majoritatea browserelor acceptă automat cookie-urile în mod implicit. Cu toate acestea, stocarea cookie-urilor poate fi dezactivată sau este posibil să o setați în browser pentru a primi o notificare înainte ca cookie-urile să fie stocate pe computerul dumneavoastră. Aceste setări se aplică doar programului de browser și computerului utilizat, setările și dezactivarea cookie-urilor trebuie setate separat pentru fiecare computer și browser.

Funcția „Ajutor” din bara de meniu a majorității browserelor oferă informații ca în propriul browser:

 • cum să dezactivați cookie-urile,
 • cum să acceptați cookie-uri noi
 • cum să vă instruiți browserul să seteze cookie-uri noi sau
 • cum să dezactivați alte cookie-uri.

Pagina folosește cookie-uri temporare (session), precum și cookie-uri permanente (persistent). Cookie-urile temporare (session) sunt șterse automat după vizita dumneavoastră. Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a face site-ul web Nova Phone să funcționeze mai eficient și mai sigur, deci sunt esențiale pentru ca anumite funcții ale site-ului web sau anumite aplicații să funcționeze corect.

Scopul cookie-urilor permanente (persistent) este de a oferi o experiență mai bună pentru utilizator (de exemplu, navigare optimizată). Aceste cookie-uri sunt stocate mai mult timp în fișierul cookie al browserului. Durata acesteia depinde de setările pe care le utilizați în browserul dvs. de internet.

În plus față de cele de mai sus, măsurarea și auditarea independentă a vizitelor site-ului web și a altor date de analiză web este susținută de servere externe (Google Analytics). Informații detaliate despre gestionarea datelor de măsurare sunt disponibile la www.google.com/analytics/.

Dacă nu doriți ca Google Analytics să măsoare datele de mai sus în modul și în scopul descris, instalați suplimentul de blocare în browser.

Site-ul web folosește coduri de urmărire pentru remarketing Google Adwords. Aceasta se bazează pe faptul că vizitatorii paginii pot fi abordați ulterior cu anunțuri de remarketing pe site-uri care aparțin rețelei de display Google. Codul de remarketing folosește cookie-uri pentru a eticheta vizitatorii. Utilizatorii site-ului web pot dezactiva aceste module cookie dacă accesează managerul de setări de publicitate Google și urmează instrucțiunile de acolo. După aceea, nu vor apărea oferte personalizate pentru ei.

Denumire gestionare date

Scopul gestionării datelor

Temeiul juridic al gestionării datelor

Cookie

Site-ul www.novaphone.ro, pentru a

oferi servicii personalizate,

plasează și citește un mic pachet

de date, numit cookie,pe computerul

vizitatorului site-ului.

Consimțământ conform

articolului 6 (1) lit. a) din Regulament

Înregistrarea serverului web

Măsurarea independentă

a datelor de vizitare și a

altor date de analiză web

ale site-ului

www.novaphone.ro (Google Analytics) 16

Interesul legitim conform articolului

6 alineatul (1) litera (f) din regulament

 

Transfer de date

Din data de 1 iulie 2018, Nova Phone, în calitate de emitent de factură, este obligată să transmită imediat datele facturii din programul de facturare către organele fiscale și vamale de stat, dacă TVA-ul transferat depășește 100.000HUF.22

Instanțele și autoritățile publice pot contacta operatorul de date pentru a furniza informații, a comunica și a transfera date sau pentru a pune la dispoziție documente. Nova Phone va elibera date cu caracter personal instanței și autorităților – în cazul în care instanța și autoritatea au indicat scopul exact și domeniul de aplicare al datelor – în măsura și în măsura în care este absolut necesar pentru îndeplinirea scopului cererii. .

 Drepturile persoanelor vizate

Potrivit textului Regulamentului, „persoana vizată” este persoana fizică care poate fi identificată direct sau indirect pe baza informațiilor și datelor cu caracter personal care o privesc.

În ceea ce privește gestionarea datelor de către Nova Phone, Clientul, dacă este „afectat”, are dreptul la drepturile descrise mai jos.

Dorim să atragem atenția clienților noștri asupra faptului că Nova Phone este obligată să identifice solicitantul înainte de a îndeplini cererea de executare.

Dacă Nova Phone are îndoieli rezonabile cu privire la identitatea unei persoane fizice care depune o cerere, poate solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a-i confirma identitatea.

Cererea informațiilor

Clientul are dreptul de a primi informații cu privire la gestionarea datelor sale personale și la executarea drepturilor sale. Dacă aveți o astfel de solicitare, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți Nova Phone în scris (prin e-mail).

Nova Phone va furniza informațiile solicitate în scris, pe baza conținutului acestei declarații de gestionare a datelor.

Nova Phone poate refuza să îndeplinească cererea dacă dovedește că nu poate identifica Clientul.

Drept de acces

Clientul are dreptul, la cerere, să primească feedback de la Nova Phone cu privire la faptul dacă datele sale personale sunt în curs de prelucrare. Dacă o astfel de gestionare a datelor este în curs, aveți dreptul să accesați datele personale prelucrate și următoarele informații:

 1. scopul gestionării datelor,
 2. categorii de date cu caracter personal în cauză,
 3. destinatarii sau categoriile de destinatari cărora sau cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal, inclusiv în special destinatarii din țări terțe și organizațiile internaționale;
 4. după caz, perioada planificată de stocare a datelor cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile pentru determinarea acestei perioade;
 5. de a solicita de la operatorul de date corectarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal și de a vă opune prelucrării acestor date cu caracter personal,
 6. dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere,
 7. în cazul în care datele nu au fost colectate de la persoana vizată, toate informațiile disponibile despre sursa acestora,
 8. faptul luării deciziilor automatizate, inclusiv a profilării, precum și, cel puțin în aceste cazuri, informații inteligibile despre logica utilizată și semnificația unei astfel de gestionări a datelor și consecințele așteptate pentru persoana vizată.

Clientul are dreptul de a accesa datele colectate despre el și de a-și exercita acest drept, simplu și la intervale rezonabile pentru a stabili și a verifica legalitatea gestionării datelor.

Practica securizării dreptului de acces la Nova Phone

La solicitarea Clientului, Nova Phone va furniza o copie a datelor personale care fac obiectul gestionării datelor. În cazul în care Clientul a transmis cererea electronic sau dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate electronic, informațiile trebuie să fie puse la dispoziție într-un format electronic utilizat pe scară largă, cu excepția cazului în care Clientul solicită altfel.

Nova Phone va răspunde solicitării Clientului fără întârzieri nejustificate, dar în cel mult 30 de zile, iar în cazul în care nu se conformează vreuneia dintre solicitările sale, trebuie să furnizeze motive.

Solicitarea unei copii a datelor cu caracter personal este de obicei îndeplinită gratuit. Nova Phone poate percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative pentru copiile solicitate în mai mult de o copie sau în cazul în care este disponibilă o metodă mai simplă, mai rapidă și mai rentabilă decât metoda solicitată de Client.

Dreptul la rectificare

Clientul are dreptul de a solicita ca Nova Phone să corecteze datele personale inexacte referitoare la Client fără întârzieri nejustificate.

Ținând cont de scopul gestionării datelor, Clientul are și dreptul de a solicita adăugarea de date personale incomplete. Adăugarea se poate face printr-o declarație suplimentară făcută de Client.

Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”)

Clientul are dreptul de a solicita ca Nova Phone să șteargă fără întârziere nejustificată datele personale referitoare la Client, iar Nova Phone este obligat să șteargă fără întârziere nejustificată datele personale referitoare la Client, dacă există unul dintre următoarele motive:

 1. datele personale nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
 2. Clientul își retrage consimțământul, care stă la baza gestionării datelor, și nu există un alt temei legal pentru gestionarea datelor;
 3. Clientul se opune prelucrării datelor sale pe baza prevederilor relevante din Regulament și nu există un motiv legal imperativ pentru prelucrarea datelor sau persoana vizată se opune prelucrării datelor deoarece aceasta a fost făcută în scopul obținerii unor afaceri directe (inclusiv profilare);
 4. datele personale au fost prelucrate ilegal;
 5. datele personale trebuie șterse pentru a îndeplini obligația legală prevăzută de legislația UE sau a statelor membre și aplicabile pentru Nova Phone;
 6. colectarea datelor cu caracter personal a avut loc în legătură cu oferirea de servicii legate de societatea informațională oferite direct copiilor.

Nova Phone nu este obligată să șteargă datele dacă gestionarea datelor este necesară din următoarele motive:

 1. în scopul exercitării drepturilor fundamentale (în scopul exercitării dreptului la libertatea de exprimare și informare);
 2. în cazul prelucrării obligatorii a datelor (în scopul îndeplinirii obligației din legislația UE sau a statului membru operatorului de date, care prescrie prelucrarea datelor cu caracter personal);
 3. în interes public (de exemplu, în scopul arhivării în interes public, în scopuri de cercetare științifică și istorică sau în scopuri statistice, dacă dreptul de ștergere ar face posibil ca această gestionare a datelor să fie imposibilă sau să pericliteze grav); sau
 4. să prezinte, să execute și să apere pretenții legale.

În special, dreptul la ștergere nu poate duce la ștergerea datelor cu caracter personal referitoare la Client pe care Clientul le-a pus la dispoziție în scopul îndeplinirii unui contract, dacă și atâta timp cât datele cu caracter personal în cauză sunt necesare pentru îndeplinirea contractului dat.

În plus, dreptul la ștergere nu poate fi aplicat în cazurile în care durata gestionării datelor este determinată de lege, de ex. în cazul unei facturi, deoarece factura trebuie păstrată timp de 8 ani în baza reglementărilor legale.

În cazul în care Nova Phone a făcut public datele cu caracter personal și este obligat să le șteargă, va lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costurile de implementare, pentru a informa operatorii de date care manipulează datele pe care Clientul le-a solicitat, link-uri către date cu caracter personal aflate în circulație sau copii sau duplicate ale acestor date personale. Regulile de excepție se aplică și în acest caz.

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor

Clientul are dreptul ca Nova Phone să restricționeze prelucrarea datelor la cerere dacă este îndeplinită una dintre următoarele:

 1. Clientul contestă acuratețea datelor cu caracter personal (în acest caz, limitarea se aplică perioadei de timp care permite Nova Phone să verifice acuratețea datelor cu caracter personal);
 2. gestionarea datelor este ilegală iar Clientul se opune ștergerii datelor și solicită în schimb restricționarea utilizării acestora;
 3. Nova Phone nu mai are nevoie de datele personale în scopul gestionării datelor, dar Clientul solicită acestora să depună, să pună în aplicare sau să apere pretenții legale; obsesie
 4. Clientul s-a opus gestionării datelor în conformitate cu prevederile relevante ale Regulamentului; în acest caz, restricția se aplică perioadei până la care se stabilește dacă motivele legitime ale Nova Phone în calitate de operator de date au prioritate față de motivele legitime ale Clientului.

În cazul în care gestionarea datelor face obiectul unor restricții, aceste date cu caracter personal pot fi prelucrate numai cu acordul Clientului, cu excepția stocării, sau pentru a depune, executa sau apăra pretenții legale sau pentru a proteja drepturile unei alte persoane fizice sau juridice, sau în interesul public important al Uniunii sau al unui stat membru.

 

Nova Phone informează Clientul (la solicitarea căruia s-a restricționat gestionarea datelor) în avans, cu privire la ridicarea restricției privind prelucrarea datelor.

Dreptul la portabilitatea datelor

Clientul are dreptul de a primi datele personale referitoare la Client furnizate de Client către Nova Phone într-un format segmentat, utilizat pe scară largă, care poate fi citit de mașină și are, de asemenea, dreptul de a transfera aceste date unui alt operator de date, fără a fi împiedicat de Nova Phone dacă:

 1. gestionarea datelor se bazează pe consimțământ sau pe bază legală contractuală; și
 2. gestionarea datelor este automatizată.

Atunci când își exercită dreptul la portabilitatea datelor, Clientul are dreptul să solicite – dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic – transferul direct al datelor cu caracter personal între operatorii de date.

Dorim să atragem atenția clienților noștri că dreptul la portabilitatea datelor poate fi exercitat dacă sunt îndeplinite toate condițiile de mai sus (adică dacă prelucrarea datelor se bazează pe consimțământ sau pe un contract ȘI prelucrarea datelor are loc într-un mod automatizat). Dreptul la portabilitatea datelor este, prin urmare, de ex. nu acoperă datele prelucrate în baza reglementărilor legale.

Conform liniilor directoare ale Grupului de lucru pentru protecția datelor (WP29) instituit pe baza articolului 29, întrucât dreptul la portabilitatea datelor poate fi aplicat numai gestionării automate a datelor, acesta nu se aplică gestionării datelor pe hârtie.

 

Dreptul la protest

Clientul are dreptul de a se opune în orice moment la prelucrarea datelor sale personale pe baza interesului legitim al Nova Phone din motive legate de propria situație.

În acest caz, Nova Phone poate să nu mai prelucreze datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care se dovedește că prelucrarea datelor este justificată de motive legitime imperioase care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților Clientului, sau care au legătură cu prezentarea, executarea sau apărarea pretențiilor legale .

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru achiziție directă de afaceri, Clientul are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care îl privesc în acest scop, inclusiv crearea de profiluri (dacă are legătură cu achiziția directă de afaceri).

În cazul în care Clientul se opune prelucrării datelor cu caracter personal în scopul achiziției directe de afaceri, atunci datele personale nu mai pot fi prelucrate în acest scop.

Modul exercitării drepturilor

Nova Phone va informa Clientul cu privire la măsurile luate în urma solicitării fără întârzieri nejustificate, dar în orice caz în termen de 30 de zile de la primirea cererii. Dacă este necesar, ținând cont de complexitatea cererii și de numărul de cereri, acest termen poate fi prelungit cu încă două luni. Nova Phone va informa Clientul cu privire la prelungirea termenului limită, indicând motivele întârzierii, în termen de o lună de la primirea cererii. Dacă Clientul a transmis cererea electronic, informațiile trebuie furnizate electronic, dacă este posibil, cu excepția cazului în care Clientul solicită altfel.

În cazul în care Nova Phone nu ia măsuri în urma solicitării Clientului, acesta va informa Clientul fără întârziere, dar cel târziu în termen de o lună de la primirea cererii, despre motivele neacționării, precum și despre faptul ca Clientul poate depune o plângere la o autoritate de supraveghere și să își exercite dreptul la despăgubiri judiciare.

Nova Phone oferă gratuit informațiile solicitate în baza dreptului la informare și informare și măsuri legate de exercitarea drepturilor individuale. Cu toate acestea, în cazul în care solicitarea Clientului este nefondată sau – mai ales datorită caracterului repetat – excesivă, Nova Phone, ținând cont de costurile administrative asociate furnizării informațiilor sau informațiilor solicitate sau luării măsurii solicitate:

 1. poate percepe o taxă rezonabilă sau
 2. poate refuza să ia măsuri în baza cererii.

Nova Phone are sarcina de a dovedi că cererea este nefondată sau excesivă.

 

Remedii

Fără a folosi alte căi de atac administrative sau judiciare, Clientul are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere – în special în statul membru în care își are reședința obișnuită, locul de muncă sau locul în care s-a suspectat încălcarea – în opinia sa – Regulamentului despre prelucrarea datelor sale personale.

Fără folosirea altor căi de atac administrative sau extrajudiciare, Clientul are dreptul la o cale de atac judiciară efectivă, dacă autoritatea de supraveghere competentă nu tratează reclamația sau nu informează Clientul în termen de trei luni despre evoluțiile procedurale legate de reclamația depusă sau rezultatul acesteia.

Fără folosirea căilor de atac administrative sau extrajudiciare disponibile, inclusiv dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, Clientul are dreptul la o cale de atac judiciară efectivă dacă, în opinia sa, drepturile sale în temeiul Regulamentului au fost încălcate ca un rezultat al prelucrării datelor sale cu caracter personal, neconforme cu Regulamentul. Procedurile împotriva operatorului sau împuternicitului de date trebuie să fie inițiate în fața instanței din statul membru în care își desfășoară activitatea operatorul sau împuternicitul de date. Astfel de proceduri pot fi, de asemenea, introduse în fața instanțelor din statul membru în care aveți reședința obișnuită.

 

Măsuri de securitate a datelor

Pentru ca Nova Phone să poată asigura protecția datelor referitoare la Client (în special împotriva accesului neautorizat, modificării, transmiterii, dezvăluirii, ștergerii sau distrugerii, precum și împotriva distrugerii și deteriorarii accidentale, precum și a inaccesibilității rezultate din modificări în tehnologia utilizată), este rezonabil și întreprinde proceduri de protecție.

În cursul activităților noastre, acordăm o atenție deosebită prevenirii oricăror proceduri ilegale sau neautorizate atunci când manipulăm datele personale ale Clientului. În ciuda tuturor acestor măsuri, nu putem garanta pe deplin securitatea informațiilor Clientului.

Protejăm securitatea informațiilor Clientului prin următoarele mijloace:

 • utilizarea protecției prin parolă sau a criptării și
 • prin restricționarea accesului la informații (de exemplu, numai angajații noștri pot accesa datele care sunt necesare pentru atingerea scopurilor menționate mai sus) și împiedicarea accesului la rețea de către persoane neautorizate prin utilizarea instrumentelor tehnologice informatice disponibile;
 • datele stocate pe server pot fi accesate numai de către persoane cu autorizație corespunzătoare și desemnate în acest scop,
 • pentru a evita pierderea datelor prin crearea unei copii de rezervă.

În unele cazuri, Serviciile noastre pot face legătura cu site-uri web și servicii ale terților, care sunt în afara controlului nostru. Nova Phone nu este responsabil pentru securitatea și protecția datelor colectate de aceste site-uri web și alte servicii. În acest sens, recomandăm Clienților noștri să citească întotdeauna notificările de confidențialitate ale site-urilor web și serviciilor pe care intenționează să le folosească.

Dorim să atragem atenția clienților noștri asupra faptului că, în cazul în care clientul a furnizat date de la terți în timpul utilizării serviciilor noastre, vom coopera cu autoritățile care acționează pentru a stabili identitatea contravenientului.

 

Protecția copiilor

Prin furnizarea de date și informații legate de utilizarea Serviciilor Nova PHone, Clientul declară că capacitatea sa de a acționa nu este limitată în legătură cu furnizarea datelor și informațiilor relevante. În cazul în care Clientul este considerat drept „incapabil” sau „limitat în capacitate” în ceea ce privește furnizarea de date și informații și nu are dreptul la o declarație independentă în acest sens în baza legislației relevante, Clientul este obligat să obțină consimțământul terțului menționat în legislație (de exemplu, reprezentant legal, tutore) pentru a obține în legătură cu furnizarea de informații. În acest sens, Clientul este obligat să ia în considerare dacă este necesar acordul unei terțe părți în legătură cu furnizarea informațiilor furnizate, Nova Phone nu își asumă nicio responsabilitate în acest sens.

Reglementarea valabilității declarațiilor legale, deci valabilitatea consimțământului dat pentru prelucrarea datelor minorilor, este reglementată de Codul civil și cuprins în Regulament. Codul civil În conformitate cu paragraful (1) din § 2:13 și §2:14, „un minor care nu a împlinit vârsta de paisprezece ani este incapabil de a acționa. Declarația legală a unui minor cu vârsta sub 14 ani este nulă, reprezentantul său legal putând acționa în numele său.” Conform codului civil § 2:11 și 2:12.  „Un minor care a împlinit vârsta de paisprezece ani și nu este incapabil de a acționa este limitat în capacitatea sa de a acționa. Pentru valabilitatea declarației minorului cu capacitate juridică limitată – dacă Codul civil. nu prevede altfel – este necesar acordul reprezentantului său legal.” În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal pe bază de consimțământ, conform Regulamentului, „prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu serviciile legate de societatea informațională oferite direct copiilor este legală dacă copilul a împlinit vârsta de 16 ani. În cazul unui copil cu vârsta sub 16 ani, prelucrarea datelor cu caracter personal ale copiilor este legală numai dacă și în măsura în care consimțământul a fost dat sau autorizat de persoana care exercită supravegherea părintească asupra copilului.”

Dacă observăm că Serviciile Nova Phone sunt destinate să fie utilizate de către o persoană care este în mod clar „incapabil”, în special un copil cu vârsta sub 16 ani fără permisiunea părintelui sau tutorelui, vom depune toate eforturile rezonabile pentru a șterge toate informațiile pe care copilul le-a furnizat și au intrat în posesia noastră și vă garantăm că aceste informații nu vor fi transmise altora sau utilizate de noi.

Rugăm clienții noștri, să ne informeze imediat dacă constată că un copil ne-a furnizat date personale sau informații despre el însuși fără permisiunea părintelui sau tutorelui său. Recomandăm ca părinții și tutorii să-și învețe copiii (mai ales atunci când folosesc internetul) cum să-și gestioneze datele personale în siguranță și în mod responsabil.

Intrarea în vigoare și modificarea ulterioară a informațiilor de gestionare a datelor

Data intrării în vigoare a acestor informații de gestionare a datelor: 1 aprilie 2021.

Modificarea informațiilor de gestionare a datelor: 2 aprilie 2021.

Nova Phone își rezervă dreptul de a modifica și actualiza aceste informații în mod unilateral, fără notificare prealabilă – în vigoare după publicarea modificării. Vă recomandăm să vizitați în mod regulat acest site web pentru a monitoriza modificările și actualizările. Dacă este necesar, vă vom trimite și informațiile valabile în prezent prin e-mail, la cerere.

 

 1. În cazul procedurilor judiciare sau oficiale, datele cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu durata acestor proceduri chiar și după expirarea perioadelor indicate mai jos.
 2. În toate magazinele Nova Phone, există o fișă separată și detaliată cu informații de gestionare a datelor, legată exclusiv de supravegherea camerei.
 3. Legea, CXXVII din 2007 privind TVA. Legea C din 2000 privind contabilitatea
 4. Hotărârea Guvernului 45/2014 (II. 26.) privind regulile detaliate ale contractelor dintre consumator și întreprindere.
 5. Cod civil § 6: 159. (Drepturi de garanție a accesoriilor) și 6: 171. § (Garantie), privind garantia obligatorie pentru anumite bunuri de folosinta indelungata 151/2003 (IX. 22.) Hotărârea Guvernului privind regulile procedurale de gestionare a cererilor de garanție și garanție pentru articolele vândute în cadrul unui contract încheiat între un consumator și o întreprindere. 19/2014 (IV. 29.) Decretul NGM, privind garanția obligatorie pentru serviciile individuale de reparații și întreținere 249/2004 (VIII. 27.) Hotărârea Guvernului
 6. În legătură cu alte date prelucrate în mod necesar în vederea îndeplinirii solicitării
 7. Legea XLV din 1997 privind protecția consumatorului. 17/A.§, privind Cartea Cumpărătorului: CLXIV din 2005 privind comerțul. § 5 (4)-(5) din lege și decretul nr. 210/2009 privind condițiile de desfășurare a activităților comerciale. (IX. 29.) Hotărârea Guvernului 25.
 8. Informații conexe: operatorul de date Google LLC oferă informații detaliate despre gestionarea datelor de măsurare la http://www.google.com/intl/hu/policies/.
 9. In legatura cu evenimente de service, Nova Phone atrage atentia Clientului să își modifice datele de conectare imediat după reparații!
 10. CXXVII din 2007 privind TVA. Legea, și Ministrul Finanțelor 2/2018. (VI. 1.) Decretul PM 23/2014 privind identificarea administrației fiscale a facturilor și chitanțelor, precum și controlul organului fiscal al facturilor stocate în formă electronică. (VI. 30.) privind modificarea decretului NGM